Yngri Sikkerhet og bærekraft

Organisasjonen på Yngri har stor erfaring med produkter og produksjon – samt salg og kunders tilbakemeldinger – av alle slags barneprodukter.

Vi verdsetter de regler og standarder som finnes for hvert enkelt av de markedene vi har og jobber i. Dessuten jobber vi hardt for å sikre høy kvalitet og sikkerhet ved å teste og stille høye krav til leverandører vi velger å arbeide med. Vi bryr oss om verden og miljøet rundt oss, og vi følger alltid den utviklingen som finner sted i de landene der vi er involvert, når det gjeder etikk, moral og arbeidsvilkår – Det er viktig for oss å ta vårt ansvar for å redusere vår påvirkning på omverden og miljøet.

Vår visjon er at vår produksjon i alle ledd skal bedrives på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig – vi vil ta vårt ansvar for å redusere vår påvirkning på omverden og miljøet.

Bærekraftig arbeid er et stadig pågående arbeid og en prosess med kontinuerlige forbedringer innen mange forskjellige områder.

Yngri er derfor medlem i Etisk Handel Norge, og gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden.

Les vår «Responsible Business Conduct 2022» her

Yngri – hverdagsprodukter for våre unge oppdagelsesreisende.